Here is a collection of stories for your reading enjoyment, written by different writers from all over Southern Africa, and translated into isiZulu! There is romance, mystery, crime, human drama and more.

Leli yiqoqo lezindaba ezimfushane zesimanje ezibhalwe ngababhali baseNingizimu Afrika abehlukene. Kunezindaba zothando, ezezimanga, neziningi ezinedrama. Ezinye zishubile, kanti ezinye ziyahlekisa. Nokho zonke ziyathokozisa; sethemba ukuthi ziyokukhuthaza ukuba uqhubeke nokufunda!

 

 

 

 

Compiled by: Ros Haden | Dorothy Dyer
ISBN: 978-1-928346-46-3

Recommended retail price: R85

Order books

All Cover2Cover’s books can be ordered via its distributor, RNA
Tel: 011 473 8704
Email for cash customers: books@rnad.co.za

Booksellers can order Cover2Cover’s books through Xavier Nagel Agencies.
Tel: 021 447 1225
Email: xavier@xaviernagelagencies.co.za