Amandla Ommese

ISBN: 978-1-928346-85-2
Author: Bontle Senne, translated by Sifiso Mzobe

Amandla Ommese yincwadi yokuqala kulolu uchungechunge lwezincwadi ezintathu ezikhuluma ngaBazingeli Bezithunzi. Iyindaba emnandi, esanganekwane, yalapha eAfrica  ̶ iphethe ukuba indaba ekhuluma ngomndeni, futhi ikhuluma ngohambo lweqhawe.

Book Type: Novel
Book Size: 195mm x 125mm
Language: isiZulu
Number of Pages: 150 pages
Year of Publication: 2018
RRP: R85
ISBN: 978-1-928346-85-2
E-ISBN: 978-1-928346-92-0
Author: Bontle Senne
Book Categories: Abazingeli Bezithunzi (isiZulu Shadow Chasers), Cover2Cover, The Shadow Chasers Series
Category: