Ilangabi Leqiniso

ISBN: 978-1-928346-86-9
Author: Bontle Senne, translated by Sifiso Mzobe

Ichibi Lezinkumbulo yincwadi yokuqala kulolu uchungechunge lwezincwadi ezintathu ezikhuluma ngaBazingeli Bezithunzi. Iyindaba emnandi, esanganekwane, yalapha eAfrica  ̶ iphethe ukuba indaba ekhuluma ngomndeni, futhi ikhuluma ngohambo lweqhawe.

Book Type: Novel
Book Size: 195mm x 125mm
Language: isiZulu
Number of Pages: 150 pages
Year of Publication: 2018
RRP: R85
ISBN: 978-1-928346-86-9
E-ISBN: 978-1-928346-90-6
Author: Bontle Senne
Book Categories: Abazingeli Bezithunzi (isiZulu Shadow Chasers), The Shadow Chasers Series
Category: