Ubusuku Benyanga Ebomvu

ISBN: 978-1-928346-88-3
Author: Bontle Senne, translated by Sifiso Mzobe

ABazingeli Bezithunzi batholile ukuthi uma behlula uJikelele ngoBusuku Benyanga Embovu, iButho Lezithunzi lizolala ungunaphakade. Ngokuhamba kwemizuzu, njengoba inyanga iphenduka umbala obomvu, umoya wakudala obizwa ngo/Kaggen uhlangana nabo Abazingeli Bezithunzi. Kodwa uJikelele uyisosha elinengozi kunawo wonke…ngabe Abazingeli Bezithunzi Bahlangene no/Kaggen bazophumelela?

Book Type: Novel
Book Size: 195mm x 125mm
Language: isiZulu
Number of Pages: 132 pages
Year of Publication: 2019
RRP: R85
ISBN: 978-1-928346-88-3
E-ISBN: 978-1-928346-93-7
Author: Bontle Senne
Book Categories: Abazingeli Bezithunzi (isiZulu Shadow Chasers), Cover2Cover, The Shadow Chasers Series
Category: